Noordwester Hypotheekbank N.V.

Prijs:8.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar:  
Soort: Pandbrief
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden:  specimen