Hotel de Oude Doelen

Prijs:12.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1917
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja