Maatschappij tot Exploitatie van het "Oranje-Hotel" te Hilversum

Prijs:16.00EUR
Plaats:

Hilversum

Jaar: 1897
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden:  specimen