Bernard de Booy's Scheepvaart- en Handel-Maatschappij

Prijs:20.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1915
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja