Suikerfabriek "Poerwokerto"

Prijs:16.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar:  
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden:  specium