Administratiemaatschappij "Wester Suikerraffinaderij" N.V.

Prijs:16.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1976
Soort: Aandeel
Coupure: 10 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden:  specium