Cultuur Maatschappij "Tandjoengan Zuid" te Batavia

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Batavia

Jaar: 1916
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee