Eerste Nationale Arbeidscontract- en Ziekte-Verzekering-Maatschappij "Het Roode Kruis"

Prijs:36.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1908
Soort: Opr. Aandeel
Coupure:
Kwalieit:

EF

Coupons: ja