Rijn-Schelde Machinefabrieken en Scheepswerven N.V.

Prijs:15.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1969
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja