Vereendigde Rhederij van de schepen Henriette & Henri, Edams, Welvaren.en de Nederlanden.

Prijs:275.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1830
Soort: Aandeel
Coupure: 1/300 deel
Kwalieit: VF/F
Coupons: nee

Bijzonderheden: Dit aandeel telt 4 bladen. Slechts 1 stuks bekend/only piece well known.