Bouw Maatschappij "Warmoesgracht"

Prijs:16.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1890
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: specium