Hollandsche Crediet- en Obligatiebank N.V.

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1925
Soort: Obligatie
Coupure: 200 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee