Handel in Gas- en Waterleidingsartikelen v/h W.C.Sodderland

Prijs:16.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1938
Soort: Oprichtersbewijs
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja