Stoffels Electric-Swith-Syndicate

Prijs:24.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1912
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

nee