Nationale Stoomvaart Mij.

Prijs:15.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1916
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja