Nederlandsche Scheepvaart-Maatschappij "Hollandia"

Prijs:60.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1917
Soort: Aandeel
Coupure: 1.000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja