Zuid Nederlandsche Stoomtramweg Maatschappij

Prijs:18.00EUR
Plaats: Breda
Jaar: 1890
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee