Stichting Stoomtreinmaatschappij Tilburg-Turnhout

Prijs:12.00EUR
Plaats: Tilburg
Jaar: 1974
Soort: Obligatie
Coupure: 25 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja