Goudsche Waterleiding-Maatschappij

Prijs:20.00EUR
Plaats: Gouda
Jaar: 1905
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja