Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij

Prijs:6.00EUR
Plaats: Zeist
Jaar: 1937
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee