Waterschap "De Hooge Warren"

Prijs:28.00EUR
Plaats:

Dragten

Jaar: 1926
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja