Waterschap "Eernewoude", Gemeente Tietjerksteradeel & Smallingerland

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Eernewoude

Jaar: 1930
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: F
Coupons: ja