Persgas-Maatschappij N.V. gevestigd te Amsterdam

Prijs:15.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1911
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja