Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschappij

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1900
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee