Hollandsche Electrische-Spoorweg-Maatschappij

Prijs:25.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1898
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja