Thomassen & Drijver - Verblifa N.V. gevestigd te Deventer

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Deventer

Jaar: 1965
Soort: Aandeel
Coupure: 20 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee

Bijzonderheden: specimen