Nederlandsche Tramwegmaatschappij

Prijs:2.40EUR
Plaats: Heerenveen
Jaar: 1907
Soort:

aandeel

Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

Ja