Nederlandsche Tramwegmaatschappij

Prijs:2.40EUR
Plaats: Heerenveen
Jaar: 1907
Soort:

onder-aandeel

Coupure: 12.50 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

Ja