Mangan Erts Maatschappij "Nassau"

Prijs:10.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1911
Soort:

10 aandelen

Coupure: 600 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja