De 'Maasstad" Algemene Verzekering Maatschappij

Prijs:16.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1943
Soort:

Aandeel

Coupure:

200 gulden

Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: specium