Lips & Gipsen N.V

Prijs:18.00EUR
Plaats: Dordrecht
Jaar: 1964
Soort: obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: specium