Lettergieterij "Amsterdam" voorheen N. Tetterode

Prijs:18.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1956
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: Specium