Pato Reisbureau

Prijs:18.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1932
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja