Vereenigde Javasche Houthandel Maatschappijen

Prijs:5.00EUR
Plaats: Aamsterdam
Jaar: 1948
Soort: Restantbewijs
Coupure: 200 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee