Exploratie- en Mijnbouw Maatschappij "Limba Kabila"

Prijs:8.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1904
Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja