Maatschappij tot Exploitatie der Suikerfabriek 'Kalibagor"

Prijs:12.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1923
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee