Nederlandsche Tramweg-Maatschappij

Prijs:20.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1881
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Onderdruk; Paardentram. Zeldzaam. DEKO. blanco