Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1917
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja