Maatschappij tot het fabriceeren van en het drijven van handel in Photographie-Artikelen. "Reflex Compagny"

Prijs:14.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1895
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja