Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1907
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee