Roomsch-Katholiek Parochiaal Kerkbestuur van de H.Maria ten Hemelopneming

Prijs:10.00EUR
Plaats: Doetinchem
Jaar: 1938
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: specium