Exploratie Maatschappij "Bengkalis"

Prijs:8.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1935
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

nee