Cultuur - Maatschappij 'Tjokro Toeloong"

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Soerakarta

Jaar: 1887
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF/F
Coupons: nee