Amsterdamsche Bank

Prijs:14.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 19..
Soort: Lettre de Cr.
Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium