Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij

Prijs:16.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1945
Soort: Aandeel-  D
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja