Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij

Prijs:16.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1880
Soort: Aandeel-  C
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee

Bijzonderheden: 2de Serie