Algemeene Rotterdamsche Goederen Import & Uitvoer Sociëteit A.R.G.U.S

Prijs:18.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1919
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja