Nederlandsche Spoorwegen

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Utrecht

Jaar: 1957
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja