Rumeensche Petroleum Maatschappij "Bacau"

Prijs:14.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1911
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja