Nederlandsch - Indische Spoorweg Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1920
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja